رشد و تکامل یکپارچه کودکان

ارتباط مؤثر در دوره‌ی خردسالی

اینکه ما به عنوان والدین یا مراقبین کودکان چقدر با کودک خردسال خود ارتباط موثری داریم سئوالی است که طرح آن ممکن است خیلی از والدین را به تفکر وا دارد. مهارت نحوه برقرای ارتباط موثر با کودکان خردسال یکی از مهارت های ضروری برای والدین عزیز می باشد.

تئوریهای عمده رشد و تکامل کودکان (4)

رویکرد بوم شناسي

الگوي بوم شناسي كه توسط برونفنبرنر ارايه شده توجه را به يك رشته به هم پيوسته از نظام‌هاي مراقبت و تعليم و تربيتي كه كودكان را احاطه كرده، جلب مي نمايد. اين‌ها شامل موارد زير هستند:

پيش‌گيري و حفاظت از كودك‌ آزاري و خشونت

گروهي از كودكان در معرض خشونت جنگي و يا سوانح طبيعي قرار مي‌گيرند و اين تجربه‌ها موجب ايجاد اضطراب در كودكان مي‌شود و در نتيجه ايجاد اختلال‌هاي روان‌شناختي و زيست‌شناختي در سال‌هاي بعد، بر روي كودكان مي‌شود.