رشد و تکامل یکپارچه کودکان

تاریخچه ی مراقبت از خانواده‌ها و کودکان نیازمند

در قرن ۱۹ دولت‌های محلی آمریکا از قانون فقرای انگلستان برای کمک به افراد فقیر الهام گرفتند. به افرادی که نمی‌توانستند از خود مراقبت کنند، در موسسات خیریه کمک می‌شد. کودکان بی‌خانمان در نوانخانه‌ها پناه داده شدند، نوانخانه‌هایی که شرایط بسیار بی‌رحمانه‌ای داشتند (هاکسی، ۱۹۹۵، کاهان، ۲۰۰۶).

سرآغاز سیاست‌های نوین در خصوص کودک آزاری

اولین مورد از کودک آزاری که در عصر جدید توجه قانون و پیگیری قانونی را به دنبال داشت در سال ۱۸۷۴ در شهر نیویورک، به آزار کودک ۹ ساله به نام مری الن ویلسون بر می‌گردد (جالونگو، ۲۰۰۶).

یک کارگاه آموزشی برای تربیت دینی کودکان!

مهدهای کودک ایران محتوای آموزشی نسبتا یکپارچه و استانداری  دارند که درآن  به ابعاد مختلف رشد نظیر،رشد شناختی، اجتماعی، گفتاری، عاطفی، جسمی ومعنوی کودک به طور هم زمان توجه شده  است . لیکن به دلیل اهمیت فریضه نماز در تربیت دینی کودکان، سازمان بهزیستی کشور با مشارکت ستاد اقامه نماز، اقدام به اجرای طرح یاوران نماز نموده است.