پیشگیری از آسیب های اجتماعی

تاریخچه اجمالی قوانین و سیاست های مربوط به خشونت علیه همسر و یا شریک جنسی

پیش ازقرن 19،  مردان اجازه داشتند بدون هیچ ترسی همسر خود را کتک بزنند و یا حتی بکشند (شورن استاین، 1997).

مدل های پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور

در سال های اخیر مصرف مواد در جامعه افزایش یافته است. هرچند چنین روندی می تواند بازتابی از روند جهانی و کلی منطقه ای و جهانی باشد اما بروز آسیب های ناشی از آن می تواند بازتابی از عوامل فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه نیز باشد.

کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات و کاهش فقر!

راه‌اندازی کمپین‌ های مربوط به کاهش تصادفات رانندگی در جوامعی که با معضل تصادفات، مواجه هستند، بی‌سابقه نیست و نتایج قابل توجهی در بسیج اجتماعی برای مقابله با این معضل و حفظ سلامت شهروندان داشته است.