مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

عدم درک صحیح فرامین پلیس ازسوی برخی جوانان

برخی جوانان درک درستی از قوانین پلیس و احترام به آن ندارند-یک مددکار اجتماعی گفت: برخی جوانان درک درستی از قوانین پلیس و احترام به قوانین ندارند و گریز از قوانین پلیس و قوانین ترافیکی را به نوعی زرنگی خود تلقی می‌کنند که نیازمند بسترسازی برای مداخلات روانی و اجتماعی پلیس راهور و رسانه ملی و همچنین وزارت بهداشت است.

اصلی‌ترین دلایل مرگ‌ و میر کودکان تصادف‌های رانندگی است

دکتر نادر رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی: آموزش‌و پرورش محل مناسبی برای تربیت نسلی با رفتارهای ترافیکی صحیح می باشد.

در دومین روز از چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده‌ای بررسی شد

در دومین روز از چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده‌ای بررسی شد: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی