مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

آموزش حمایت های روانی اجتماعی در بلایا ، بحران و حوادث غیر مترقبه

ایران یکی از ده کشور بلا خیز دنیاست و در یکصد سال اخیر بیش از 180000نفر در این بلایا که بطور عمده زلزله بوده است کشته شده اند . در طی 8 سال گذشته 924 زلزله 3 تا 3/7 ریشتری اتفاق افتاده که باعث کشته شدن17676 نفر و زخمی شدن 53300 نفر وتخریب 275000 منزل مسکونی و وارد آمدن 2500بیلیون ریال خسارت مالی شده است.

نقش دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی در پیشگیری از حوادث رانندگی در آلمان

دوره‌های تحصیلی دانشگاهی همانند كشورهای دیگر در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد می‌باشد. طول دوره‌های كارشناسی سه تا چهار سال می‌باشد. پس از ورود به مقطع كارشناسی ارشد رشته خاص مورد نظر دانشجویان به صورت گرایش‌هایی با روشهای تحقیق و پژوهش عمیق طراحی می‌شود. این دوره‌ها معمولاً با به پایان رسیدن افق‌های تحقیقتی و تخصصی را برای رشته‌های متفاوت دوره‌های دكترا و پس از دكترا باز می‌كند.

نگرش و تصادفات رانندگی

متغیرهای متعددی در وقوع تصادفات رانندگی نقش دارند. در این ستون سعی خواهیم کرد به صورت تخصصی این متغیرها و عوامل تاثیر گذار در تصادفات رامورد بحث  و بررسی قرار دهیم ویافته های پژوهشی  متعدد در این زمینه ارایه دهیم. امیدواریم این مباحث مدخلی برای ورود متخصصان رشته های یاورانه به مقوله پیشگیری از تصادفات باشد.