اخبار مددکاری اجتماعی ایران

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین و توانمندسازی مددكاران اجتماعی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین كشور بعنوان یك نهاد غیر دولتی و خیریه؛ در راستای سیاست های خود مبنی بركاهش فقر و محرومیت در كشور ، خط و مشی ها و برنامه های گسترده ای را در نظر دارد.

اولین همایش آسیب شناسی طلاق با موضوع طلاق رهایی یا آسیب

اولین همایش علمی تخصصی آسیب شناسی طلاق با موضوع "طلاق رهایی یا آسیب" در تاریخ شنبه 14 مرداد 1396 در شهرستان بهبهان برگزار گردید.

نشست تخصصی مداخلات روانی اجتماعی در حوزه ایدز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - صبح روز یکشنبه 31 اردیبهشت 96 سومین نشست تخصصی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در یک سال اخیر در سالن اساتید این دانشگاه برگزار شد.