ورود

ثبت


اخبار مددکاری اجتماعی ایران

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملّی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

آموزش و سلامت روان کودک در عصر تکنولوژی با همه تجربه‌های کسب شده، نیازمند سازماندهی مسایل مختلف در سیاست‌های یکپارچه در زمینه مراقبت و رشد کودکان خردسال، سیاست‌های پیشگیری و مراقبت از کودکان نیازمند به حمایت ویژه، حقوق کودک، استانداردهای آموزشی، آموزش خودمراقبتی، مهارت‌های زندگی، نقش رسانه بر تربیت و رشد کودکان، محیط زندگی ایمن است.

برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی ایران در آذرماه امسال خبرداد.

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین و توانمندسازی مددكاران اجتماعی

ستاد جهاد توانمندسازی محرومین كشور بعنوان یك نهاد غیر دولتی و خیریه؛ در راستای سیاست های خود مبنی بركاهش فقر و محرومیت در كشور ، خط و مشی ها و برنامه های گسترده ای را در نظر دارد.