ورود

ثبت


آسیب های اجتماعی به روایت رادیو سلامت

آسیب های اجتماعی به روایت رادیو سلامت

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران شبکه رادیویی سلامت در برنامه مورخ جمعه  1395/01/27 از ساعت 22 به مدت 55 دقيقه، با هدف بررسی اسناد بالا دستی سلامت كه با نگاه به سند چشم انداز، سیاست های برنامه های توسعه ابلاغی سلامت كشور و برنامه های اجرایی را در راستای تحقق اهداف اسناد سلامت، بررسی می كند.

موضوع برنامه :بررسی برنامه ریزی كاهش آسیب های اجتماعی عمده با توجه به موارد مطرح شده در لایحه پیشنهادی دولت

میهمانان این برنامه :

فرانك ایمانی - رییس گروه آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كل كشور

موسوی چلك - رییس انجمن مددكاران اجتماعی

دکتر سید محمد حسین جوادی - مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

نظرات