جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

دراردو ها با راننده چگونه باشید؟

یکی از افرادی که مدت‌زمان طولانی در طول اردو همراه شما هست راننده‌ای است که شما را به محل اردو می‌رساند و بعد به شهر و دیارتان برمی‌گرداند. نحوه‌ی برخورد و رفتار شما با راننده مهم است. ممکن است گاهی یک یا دو روز کامل یا حتی بیشتر در وسیله‌نقلیه‌ی او باشید تا به مقصد برسید. در طول مسیر، او موظف است مراقب جان و سلامت شما باشد. پس نسبت به مسوولیت خطیر او بی‌تفاوت نباشید.

در اردو آماده مقابله با لحظه‌های غیرقابل‌ پیش‌ بینی باشید

ممکن است همیشه همه‌چیز آن‌طور که از ابتدا قرار بوده پیش نرود. گاهی اتفاقات و برنامه‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی رخ می‌دهد که گروه را در موقعیت خاص و عجیب و گاه سخت و دشوار قرار می‌دهد.

در اردوها مکان را خودتان بهداشتی کنید!

وقتی که وارد یک منطقه بحران‌زده می‌شوید که دچار زلزله، سیل یا بحران طبیعی دیگری شده است، یا اگر وارد یک منطقه‌ی جنگ‌زده شوید و بخواهید به مهاجران جنگی کمک کنید، مسلما نمی‌توانید انتظار داشته باشید خدمات بهداشتی از قبل در آن‌جا مهیا باشد.