جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

کلیدهای طلایی برای برگزاری اردوها (قسمت دوم)

همکاری را باید تمرین کرد. همکاری کردن در گروه و با گروه نه رفتاری است که در ذات و درون برخی وجود داشته باشد و برخی دیگر از ابتدا از آن محروم باشند و نه رفتاری است که تنها به واسطه حضور در گروه خودبه‌خود در آدم‌ها شکل بگیرد. همکاری را باید تمرین کرد. به‌گونه‌ای که یک ورزشکار برای قهرمانی تمرین می کند.

كليد هاي طلايی براي برگزاري اردوها (1)

از وجود اختلاف‌نظر در گروه استقبال کنید

از وجود اختلاف‌نظر در گروه نهراسید. واقعیت آن است که اگر همه‌ی افراد شرکت‌کننده در اردو شبیه به‌ هم بیندیشند، گروه خود به‌ خود عملکردی یکنواخت و کسل‌ کننده خواهد داشت. اما اگر اعضای تیم دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت داشه باشند و در‌عین‌حال از تفاوت‌های‌شان آگاه باشند، می‌توانند از مهارت‌ها و اطلاعات متفاوت و متنوع یکدیگر بهره بگیرند.

چرا اردو برویم؟

تجربه شرکت در اردوهای متعدد در دوران دانشجویی و حضور در اردوهای متنوع هلال احمر از قبیل نشاط و پویایی ،کوه پیمایی،کویر نوردی ،جنگل نوردی و... انگیزه ای برایم شد تا سطونی ثابت برای درج تجربیات کسب شده درباره اردو به عنوان یک ابزار آموزشی و تربیتی ایجاد کنم.