بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (4)

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (4)

پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی فرار از منزل-بخش عمده جمعیت ما را جوانان تشكیل می دهند و به همین جهت مسائل و مشكلات آنان نیز نسبت به دیگر گروه های سنی جامعه ما از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار است.

نیمی از این جمعیت را نیز دخترانی تشكیل می دهند كه با توجه به جنسیت و پیچیده شدن ساختار نظام اجتماعی، در معرض مسائل و آسیب های اجتماعی گوناگونی قرار دارند. پدیده فرار دختران از منزل که در طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده، از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در فرایند آسیب های اجتماعی نیازمند است. هنگامی كه دختری به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی از خانه فرار می-كند، خود و پیرامونش، یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد. این پیامدها در بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است.

پیامدهای فردی فرار از منزل

فرار از منزل بیشترین آثار و آسیب ها را بر فرد فراری برجای می گذارد و با حوادث گوناگون و تجربه های ناگواری روبرو شده که بر شخصیت و زندگی آینده او اثر می گذارد. فرار، آغاز بی خانمانی و بی پناهی است و همین امر، زمینه ارتكاب بسیاری از جرایم را فراهم . در این میان دختران فراری در بدو فرار، بیشترین زمان خود را در پارك ها و خیابان ها می گذرانند و در ساختمان های متروكه، پارك ها و خانه های فساد و... شب را به صبح می رسانند(هاشمی و همکاران،1389).

از سوی دیگر برای امرار معاش به سرقت، تكدی گری، توزیع مواد مخدر، مشروبات الكلی و كالاهای غیر مجاز، روسپیگری، عضویت در باندهای مخوف و كثیف اغفال و فحشا اقدام می كنند(محبی،1381).

شكارچیان با اغفال این دختران اموالشان را به سرقت می برند و پس از تجاوز یا آن ها را رها می كنند یا پس از شكنجه و آزار می كشند. برخی از باندهای فحشا نیز اقدام به انتقال دختران فراری به كشورهای دیگر، تجارت سكس و فروش اجزای بدن آن ها می كنند. ارتكاب آنان به جرایم و فساد اخلاقی موجب می شود كه دچار انواع بیماری ها از جمله ایدز و اختلالات روحی و روانی شوند و برخی از آن ها به دلیل سرافكندگی ناشی از تجاوزات دست به خود كشی می زنند(معتمدی، 1382).

بیش تر دختران فراری از منزل، حداكثر دو روز بعد از تاریخ فرار، مورد تجاوز و سوءاستفادة جنسی قرار می گیرند (اردلان و دیگران، 1381) علاوه بر این، بخش قابل توجهی از آنان نیز به اعتیاد كشانده شده اند (فارست و دیگران، 1994 و پارسا بیگدلی،1384) بدین سان، فراریان از منزل در بیرون از خانه، در معرض همان آسیب هایی قرار گرفته اند كه در خانواده ی خود، با آن ها روبه رو بوده اند، ولی این بار با چنان شدت و حدتی كه امكان بازگشت آنان را نه فقط به زندگی عادی، بلكه حتی به زندگی خانوادگی قبلی خود نیز مشكل ساخته است.

به طور کلی مهم ترین پیامدهای فردی فرار از منزل عبارتند از:

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (4)

پیامدهای خانوادگی فرار از منزل

فرار دختران می تواند بزرگترین لطمه و ضربه برای حیثیت و شرافت خانوادگی فرد باشد(معظمی،1382). این عمل اولا نشانه ای از ناكارآمدی خانواده در تربیت فرزند، شكاف نسلی بین والدین و فرزندان و اختلاف خانوادگی است(کرم خانی،1384) و ثانیا از آنجا كه سرانجام فرار دختران در اكثر موارد چنانچه ذكر گردید، گرفتار آمدن در دایره تنگ باندهای فساد و فحشا و ارتكاب جرایم اخلاقی است . لذا فرار به مفهوم لكه ننگ و بدنامی برای خانواده محسوب می شود و به همین دلیل فرار دختران، كمتر توسط خانواده ها گزارش می شود و اغلب پس از بی نتیجه ماندن جستجوها و تلاش های خانوادگی، فرار دختران به مراجع قضایی گزارش می-شود(اردلان،1383)

فرار دختران زندگی آینده آنان را به تباهی و سیاهی می كشاند، احتمال تشكیل خانواده برای دختر فراری به دلیل تهدید سلامت روانی، جسمی و جنسی ( به علت رفتار خلاف اخلاق خواسته یا ناخواسته) و خدشه دار شدن اصالت و شرافت خانواده به حداقل ممكن كاهش یافته و در اغلب موارد به صفر می رسد(محبی،1381). مهم ترین آثاری که فرار از منزل بر خانواده ها بر جای می گذارند عبارتند از:

      ایجاد مشكلات عاطفی و روحی روانی برای اعضاء‌ خانواده خصوصا پدر و مادر
    ابتلا والدین به بیماری های قلبی،سكته و امثال آن
    تغییررفتار والدین برفرد فراری
    الگو پذیری دیگر اعضاء خانواده از رفتار فرد فراری
    تغییر شیوه تربیتی برای دیگر فرزندان
    از بین رفتن امنیت و آرامش روانی در خانه

پیامدهای اجتماعی فرار از منزل

به طور کلی درخصوص پیامدهای اجتماعی فرار از منزل می توان  موارد مورد اشاره در نمودار را نام برد.
 

بررسی آسیب اجتماعی فرار از خانه (4)


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :38
بازدید دیروز :292
این هفته :1028
این ماه :6564