سرمایه اجتماعی چیست؟

سرمایه اجتماعی چیست؟

سرمایه اجتماعى واژه ای است كه در وهله اول مفهوم پول و ثروت را تداعی می نماید. سرمایه افراد موجب افزایش قدرت و نفوذ و تسهیل در انجام امور می گردد لیكن سرمایه همانطور كه در فهم عامه آن ابعاد گوناگون مانند پول ، خانه ، ماشین و …. دارد در بعد واقعی آن نیز از گوناگونی چندی برخوردار است مانند سرمایه مادی، سرمایه های فرهنگی و سرمایه اجتماعی. علی رغم آن كه از پیدایش سرمایه اجتماعی در وادی علوم اجتماعی زمان زیادی نمی گذرد لیكن سابقه و كاركرد آن به دوران پیدایش انسان بر می گردد .

سرمایه اجتماعی پدیده ای است كه اكثر دانشمندان آن حوزه بینش خود را به بررسی نتایج و فوایداش معطوف ساخته اند و كمتر كسی در بررسی های خود به چیستی سرمایه اجتماعی اشاره نموده است همانطور كه سرمایه مادی انواع مختلفی دارد و اگر فردی چند ماشین آخرین مدل داشته باشد ثروتمند محسوب می شود و یا همین فرد اگر چند خانه ویلایی داشته باشد بازهم ثروتمند محسوب می شود سرمایه اجتماعی نیز به همین گونه است گاهی ممكن است وجود اعتماد در جامعه سرمایه اجتماعی بالایی را ایجاد كند و گاهی وجود مشاركت و یا شركت در گروههای داوطلبانه.

به بیان دیگر سرمایه اجتماعی یكی از مؤلفه های اصلی توسعه اجتماعی  اقتصادی به شمار می رود كه این توسعه بر مبنای ارتقا ی رفاه همگانی تعریف می شود. بنابراین، می توان فرض كرد كه بین سرمایه اجتماعی و رفاه در سطوح خرد(فردی) و كلان (اجتماعی) همبستگی وجود دارد.

سرمایه اجتماعی محصول جامعه بشری است. سرمایه اجتماعی در تمامی جوامع از قبیله¬های كوچك افریقایی تا كشورهای بزرگ وجود دارد و تفاوت آن تنها در عرضه و شكل آن نهفته است در جوامع بسیار كوچك تجمع افراد قبیله و انجام شكار مشترك و یا درو محصول به طور مشترك سرمایه اجتماعی تلقی می شود در حالی كه در جوامع امروزی این مفهوم و بازده آن در سطح جامعه عینیت می یابد.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953