ورود

ثبت


همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی برگزار میشود

همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی برگزار میشود

به مناسبت هفته سلامت سازمان بهزیستی کشور همایش بهزیستی و سلامت اجتماعی را برگزار می کند.

زمان : 7 اردیبهشت ماه 1395 - ساعت 8:30 الی 11:30

مکان : تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک وی، مجتمع فرهنگی - ورزشی تلاش

نظرات