ضرورت مناسب سازی فضای شهر برای کودکان

ضرورت مناسب سازی فضای شهر برای کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - مناسب بودن فضاهای شهری به عنوان یکی از نیازهای اصلی رشد کودکان و حضور آنها در محیط های شهری به یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.

کودکان و نوجوانان با توجه به ویزگیهای خود بیش از گروههای دیگر نیاز به حضور در فضاهای عمومی شهر را تجربه می کنند. نابسامان بودن فضاهای شهری و عدم انطباق آنها با نیازها و خواسته های کودکان سبب تغییر در الگوهای فعالیتی آنها روی آوردن به بازی های کامپیوتری عدم استقبال از تحرک و جابجایی و نهایتا بروز عارضه های جسمی نظیر چاقی شده است. لذا ساماندهی و مناسب سازی فضاهای شهر مطابق با نیازهای آنها در واقع بازگرداندن این گروه مهم اجتماع به زندگی اجتماعی و فعالیت دوباره است.

محیطهای شهری فضای زندگی روزمره برای همه شهروندان است و لذا باید توانایی پذیرش کلیه افراد و گروههای سنی و اجتماعی و همچنین تامین نیازها و خدمات رفاهی مربوط به انها را داشته است. در این میان کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اعضای جامعه نیازمند مراقبت و حساسیت بیشتری هستند. کودکان به واسطه ویژگی های فیزیولوژیک و ضعف قدرت بدنی همواره نیازمند ایجاد محیطهای مناسب و طراحی شده هستند. علاوه بر ویژگی های فیزیولوژیک یکی از دلایلی که اهمیت توجه به کودکان را درفضاهای شهری بیش از سایر گروهها نشان می دهد سبک زندگی ویژه این گروه است.

حضور همیشگی در فضاهای شهری ماجراجویی و در پی هیجان بودن یکی از ویژگی های اصلی کودکان است که امکان آسیب دیدن آنها را بی از سایر گروهها تقویت می کند.

موضوع امنیت رشد و سلامت کودکان در شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران به دلایل متعددی از قبیل تراکم جمعیت نوع بافت مسکونی و آپارتمان نشینی بیش از پیش به فضاهای عمومی شهر وابسته است. در واقع فضاهای عمومی از قبیل معابر پارکها و زمین های بازی عرصه ای برای اجتماعی شدن کودکان محسوب می شوند.


نویسندگان مقاله :

پرستو کیانی آسیابر


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953