شورای خانه و مهد در کوبا 3

شورای خانه و مهد در کوبا 3

در کوبا هر مهد کودک داراي شورايي است که متشکل است از اعضاي خانواده کودکان، مدير مهد کودک و نماينده سازمانهاي محلي (سازمانهاي زنان، مددکاران اجتماعي و غيره) .

رياست اين شورا بر عهده اعضاي خانواده کودکان است.

جلسات اين شورا ماهي يکبار برگزار مي شود و در آن نظرات و دغدغه هاي خانواده ها، راه هاي افزايش همکاري ميان مهد کودک و خانواده ها و موضوعات ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد.

محتواي موضوعات مختلف تدريس شده به کودکان نيز در اين جلسات به خانواده ها منتقل مي شود تا آنان بتوانند در خانه بيشتر به کودکانشان کمک کنند.

 

 

 


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :43
بازدید دیروز :374
این هفته :2824
این ماه :5953