ارتباط موثر در دوره خردسالی - بخش دوم

ارتباط موثر در دوره خردسالی - بخش دوم

در قسمت اول یاداشت ارتباط موثر باکودکان خردسال اندکی درخصوص ضرورت و اهمیت ارتباط موثر با کودکان صحبت شد و به چهار اصل برای رفتاری بهتر با کودک خردسالمان اشاره شد. درادامه به بیان چهاراصل دیگر می پردازیم. 

5- تمرکز را آموزش دهید:

به کودک کمک کنید تا روی کارهایش تمرکز و توجه کند و سپس تجربه‌هایش را با دیگران تقسیم کند. کودکان احتیاج دارند که حواس‌شان را به روی اشیای اطراف خود متمرکز کنند تا بتوانند کاری را انجام دهند .مراقب کودک می‌تواند کمک کند که تا کودک فکر کند به چیزی علاقه دارد. این کار موجب می‌شود تا کودک خود و توانایی‌های خود را بهتر بشناسد و تجربه‌های خود را با دیگران سهیم شود. مراقب می‌تواند توجه کودک را به دنیای پیرامون جلب کند: به این نگاه کن! میدانی این چیست! می‌خواهی بیش‌تر نگاه کنی! می‌خواهی به آن دست بزنی و....

6- به زندگی کودک معنا بدهید

 به کودک کمک کنید تا از دنیا، درک صحیحی داشته باشد. این ادراک براساس تعریف‌ها، نشانه‌ها ونمونه‌هایی است که شما از دنیا در اختیار کودک قرار می‌دهید. یک کودک نیاز به راهنمایی دارد تا دنیای اطراف را درک کند ومراقب کمک کند که کودک معانی را با تجربه‌های مختلف دریافت کند مثلاً با توضیحات احساسی و آوایی مثال‌ها،
مانند:
-     ببین این انسان‌ها لباس‌شان با ما فرق دارد،
- ببین چه‌قدر زیبا حرف می‌زنند،
- ببین چه‌قدر این آدم‌ها مهربان هستند،
- چه درخت‌های قشنگی، 7- دنیای کودک را گسترش دهید

به کودک‌تان کمک کنید تا تجربیاتش را غنی‌تر کند و آن‌ها را وسعت بخشند. همان‌طور که کودک شروع به رشد می‌کند افق دید او نیز وسعت می‌یابد و انتخاب‌های زیادی در اختیارش قرار می‌گیرد. این موقعیت مهمی است که مراقب باید به کودک کمک کند تا درک مناسبی از اطلاعات و جزییات متنوع به دست بیاورد. هم‌چنین مربی می‌تواند با گفتن داستان‌هایی که مربوط به این تجربه‌ها است با توضیحات و گفتن جزییات بیش‌تر در این زمنیه به کودک کمک کند. مثال‌های می‌تواند شامل:
-     قبلاً چنین چیزی را دیده‌ای؟
- آیا می‌توانی به یاد بیاوری کجا دیدی؟
- چه چیزی را به یاد تو می‌آورد؟
- با آن چه کار می‌توانی بکنی؟
- می‌خواهی ماجرای را پیرامون آن برایت تعریف کنم؟
- دوست داری خاطره‌ای از آن بگویی؟

8- قوانین رفتاری را با او در میان بگذارید:

به کودک خود کمک کنید تا قوانین ، محدودیت‌ها و ارزش‌ها را یاد بگیرد. یک کودک نیاز به راهنمایی در افزایش اعتماد به‌نفس خود  و انتخاب و برنامه‌ریزی  صحیح دارد. این امر در بسیاری از موارد از طریق رابطه دو جانبه انجام می‌شود. مراقب به کودک کمک می‌کند که انتخاب‌هایی را برای خود داشته باشد. به جای اینکه همیشه از لفظ ” نه “ استفاده کند و کودک را از کاری باز بداریم، بهتر است که برای کودک انتخاب‌های مثبتی را در نظر بگیریم. این امر از خشونت کودک جلوگیری می‌کند. مثال:
   ” تو می‌توانستی این کار را انجام بدی........و یا می‌توانستی برای این کار .....“
این کار را می‌توانی انجام دهی چون ...... چرا سعی نمی‌کنی؟
راه‌های قابل دسترس برای شروع این نوع واکنش متقابل:
” چه کار می‌خواهی بکنی؟“
” چه‌گونه این کار را انجام می‌دهی ؟“
هشت اصلی که مطرح شد نیاز به تمرین مداوم دارد و والدین ومراقبین کودکان باید صبورانه با کودک خردسال درپرداختن به این اصول مواجه شوند. منبع :EARLY CHILDHOOD AND RESOURCE PACK .Young Child Survival, Growth & Development- FIRST EDITION August 2004


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :44
بازدید دیروز :374
این هفته :2825
این ماه :5954