تهران و کرج شهرهای آسیب‌ پذیر در برابر زلزله

تهران و کرج شهرهای آسیب‌ پذیر در برابر زلزله

براساس مطالعات ویژه‌ای که بر روی 600 شهر کشور صورت گرفته تهران و کرج از شهرهایی هستند که به نسبت سایر شهرها از آسیب‌پذیری بالای برخوردار هستند.
استاد پیشگام علم زلزله شناسی ایران گفت: تهران و کرج به نسبت سایر شهرهای کشور در مقابل زلزله آسیب پذیری بیشتری دارند.

به گزارش خبرنگارپرتال تخصصی مددکاری اجتماعی،همایش نگاهی به زلزله خیزی استان البرز واهمیت ایمنی وخدمات روانی اجتماعی دربلایا قبل،حین وپس ازحادثه با حضور دکتر بهرام عکاشه پدر علم زلزله شناسی ایران ودکتر سید محمد حسین جوادی معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی به مناسبت هفته ایمنی در استانداری البرز برگزار شد.

دکترعکاشه گفت: درمجموع جهان در معرض 40 حادثه طبیعی است که 30 مورد ازآنها ایران را تهدید می‌کنند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری ایران در مقابل حوادث طبیعی، افزود: هر چند طی سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در خصوص مقابله با حوادث طبیعی در ایران صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی نبوده و ایران همچنان جزو کشورهای آسیب‌پذیر در برایر حوادث طبیعی محسوب می‌شود.

عکاشه خاطرنشان کرد: در بین حوادث طبیعی زلزله بیشترین تهدید برای کشور است و زلزله پدیده‌ای است که در عرض چند ثانیه اثرات تخریبی جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه استان البرز در دامنه‌های البرز قرار دارد و همین امر زمینه را برای آسیب‌پذیری آن افزایش داده است، گفت: براساس آمار سازمان تحقیقات مسکن، 83 درصد شهرهای کشور در مقابل زلزله آسیب‌پذیرهستند.

دکترعکاشه افزود: براساس مطالعات ویژه‌ای که بر روی 600 شهر کشور صورت گرفته تهران و کرج از شهرهایی هستند که به نسبت سایر شهرها از آسیب‌پذیری بالای برخوردار هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ابعاد فاجعه‌ای که برای تهران درآینده در راه است بسیار وسیع خواهد بود، افزود: معتقدم تهران و کرج دریک وضعیت هستند؛ چراکه هر دو شهر در دامنه کوههای البرز و هر دو در اثر حادثه فعال شدن گسل شمالی تهران حادثه‌آفرین خواهند شد.

وی در پایان با تاکید براینکه زلزله‌خیزی ایران جدی است و ازسال 36 با تشکیل اولین پایگاه درتهران پیگیری‌ها شروع شده است، گفت:عوامل متعددی در شمار کشته شدگان و خسارات زلزله موثر است که باید به آنها توجه کرد.

درادامه این همایش سیدمحمدحسین جوادی مطالب خود را پیرامون خدمات روانی اجتماعی دربلایا ارایه نمود.ضرورت ارایه خدمات روانی اجتماعی  درحوادث وسوانح طبیعی، معرفی گروه های آسیب پذیر در زلزله،تاریخچه خدمات روانی اجتماعی درحوادث وسوانح طبیعی درایران ،مستندات قانونی دراین حوزه وتجارب آموخته شده درزلزله های پیشین کشور،سخنان مقدماتی این مدرس دانشگاه بود.

درادمه جوادی دررابطه با آسیب پذیر بودن استان البرز درصورت وقوع زلزله ازنظر اجتماعی گفت: مهاجرپذیر بودن استان البرز ،بافت جمعیتی متنوع وبعضا نامتجانس ، پراکنده گی ازنظرقومیتی ونابرابری درطبقات اقتصادی اجتماعی ازجمله مواردی هستند که این استان را درصورت وقوع زلزله احتمالی آسیب پذیر می کند.وی درهمین

رابطه به قرار گرفتن چهار زندان پرجمعیت کشور دراین استان و وجود سکونت گاه های غیر رسمی متعدد وپرجمعیت اشاره نمود.
جوادی دررویکرد پیشنهادی خوددر ارایه خدمات روانی اجتماعی درحوادث وسوانح طبیعی به ضرورت اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بلایای طبیعی اشاره کرد واستفاده ازرویکرد اجتماع محور وبهره گیری ازظرفیت های نهادهای غیر دولتی را راهگشا دانست.

عضوهیات مدیره انجمن مددکاران ایران نقش دولت را دراین بخش به عنوان تسهیل گر مفید دانست وبه ضرورت همکاری سازمانها ونهادهایی مانند سازمان مدیریت بحران،جمعیت هلال احمر وسازمان بهزیستی کشوردرکنارسایر نهادهای غیردولتی  در تدوین الگوی محلی مناسب  برای مداخلات روانی اجتماعی درحوادث وسوانح طبیعی دراین استان اشاره کرد.

پرفسور عکاشه و سید محمد حسین جوادی - همایش زلزله البرز 1393


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :50
بازدید دیروز :374
این هفته :2831
این ماه :5960