برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك ویژه مددكاران اجتماعی امور توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی استان گلستان درمورخ ٢٨ و ٢٩ فروردین ماه ١٣٩٥ در سالن همایش اداره كل بهزیستی گلستان برگزارشد.

این كارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مددكاران اجتماعی شاغل در مراكز دولتی و كلینیك های مددكاری اجتماعی برای ٣٥ نفرازمددكاران برگزارگردید.

رنجی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گلستان سخنرانی افتتاحیه این كارگاه را بر عهده داشتند،همچنین دكترسید محمد حسین جوادی دكترای تخصصی مددكاری اجتماعی و عضوهیات مدیره انجمن مددكاران اجتماعی ایران عهده دار تدریس این كارگاه بودند.

كارگاه تسهیل گری گروه های كوچك به صورت كاربردی و با استفاده از تكنیك های تسهیل گری و بازی نقش اجرا شد.

محتوای ارایه شده در این كارگاه شامل؛
 
- تسہیل گری در گرو ھھای کوچک

- مبانی و مفاھیم فرایند تسہیل گری

- اصول تسهیل گری چیست؟

- انواع تسہیل گری و کاربردآن در امور ھمیاری اجتماعی چیست؟

- با تسھیل گری چہ چیزھایی را تقویت خواھیم کرد؟

- پیامد ھا و نتایج تسہیل گری در زندگی فردی و اجتماعی چیست؟
 

 

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك

برگزاری كارگاه آموزشی تسهیل گری گروه های كوچك


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :207
بازدید دیروز :292
این هفته :1197
این ماه :6733