ورود

ثبت


خاطرات

از محله پنج تن تا روستای نوفل لوشاتو!

خردادماه 1368، روزوشب هایی که امام خمینی در بستر بیماری بودند را هیچ وقت فراموش نمی کنم! من 12 ساله بودم و در کلاس دوم راهنمایی تحصیل می کردم . یادم هست که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد محله برای سلامتی امام خمینی دعا میکردیم .