ورود

ثبت


پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به مناسبت روز حمایت از خانواده‌های زندانیان

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از طنین یاس - به مناسبت روز حمایت از خانواده‌های زندانیان مطرح شد: قریب به ۶۵ درصد از زندانیان متاهل هستند / همسران زندانیان بار روانی زیادی را متحمل می‌شوند؛ عضو هیت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: متاسفانه گاها مسایل اقتصادی باعث شده تا فرزندان این زندانیان از تحصیل فاصله بگیرند و در کنار آن فشار روانی شدیدی بر همسران این افراد وجود دارد چرا که باید هم نقش پدر و هم نقش مادری خود را حفظ کنند.

ارزیابی در حرفه های یاورانه

ارزیابی، یک تکنیک بنیادی در مشاوره توانبخشی و حرفه های یاورانه مرتبط است، چراکه ارزیابی برای اداره ی تمامی اعمالی است که توسط مشاوران و مراجعان یا مصرف کنندگان ی که با آنها کار می کنند،با هدف تامین نیازهای مراجع انجام می شود.

نظریه پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی

بحث اصلی پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضی که در مورد خرده نظام های چهارگانه فرهنگ، اجتماع، شخصیت و اقتصاد مطرح کرده شکل گرفته است.