پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مراقب باشیم نرخ بیکاری کودکان پایین نیاید...

شاید برای همه ی ما اتفاق افتاده باشد که کودکی را در حال دستفروشی، زباله جمع کنی ، فال فروشی و ... دیده باشیم.

مددکاری اجتماعی بیمارستان

مددكار اجتماعي فردي است كه هدف او در حوزه بهداشت و درمان بالا بردن كاركرد اجتماعي افراد و گروهها است. پزشك درمان مي كند و مددكار در برنامه پيشگيري ، درمان و پيگيري بعدي بيماري مشاركت دارد .

روش های تثبیت نگرش و متقاعد سازی

تشویق و وا داشتن افراد به تفکر و استدلال به تثبیت هرچه بیشتر نگرش ها کمک شایانی می کند.گاه مردم در هنگامی که در معرض برخی وقایع بیرونی هستند ، بیش از مواقعی که به مطالب گفته شده ، توجه کامل می کنند ، متقاعد می شوند .